主页 » 程式 » Master’s in Hospital它y, Entrepr恩eurship and Innovation

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการโรงแรม ความเป็นผู้ประกอบการ และนวัตกรรม

ยกระดับความเชี่ยวชาญด้านความเป็นผู้ประกอบการของคุณ

504 Gateway Time-out

หากคุณไม่มีพื้นฐานด้านทักษะการบริหารจัดการโรงแรมมาก่อน คุณสามารถลงเรียนหลักสูตรพื้นฐานด้านการบริการเป็นเวลาสี่สัปดาห์** ที่วิทยาเขต Glion ในสวิตเซอร์แลนด์

**หลักสูตรพื้นฐานด้านการบริการใช้เวลาเรียนสี่สัปดาห์ สามารถเลือกเรียนได้และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยจะเปิดสอนก่อนเริ่มต้นหลักสูตรระดับปริญญาโทและประกอบด้วยวิชาว่าด้วยศาสตร์ด้านการปฏิบัติในครัว ภัตตาคาร ขนมอบ ศาสตร์ด้านไวน์ เศรษฐศาสตร์การโรงแรม และการบัญชีสำหรับธุรกิจบริการ

เปิดรับสมัครครั้งต่อไป:กันยายน2019
ข้อกำหนดการรับสมัคร
ดูข้อมูลเพิ่มเติม»

คุณจะได้รับอะไรบ้างจากหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาการโรงแรม ความเป็นผู้ประกอบการ และนวัตกรรม

การฝึกอบรมด้านการบริการโรงแรมระดับห้าดาว

แนวคิดแบบผู้ประกอบการ

การเรียนรู้ที่ลึกล้ำ

ประสบการณ์ในชีวิตจริง

การบริหารโครงการ


nginx

ข้อมูลควรทราบ: ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการโรงแรม ความเป็นผู้ประกอบการ และนวัตกรรม

2ภาคการศึกษา
1ภาคการฝึกงาน
เปิดรับสมัครในเดือนกุมภาพันธ์และกันยายน
大发体育校园 - 瑞士

หลักสูตรปริญญาโทนี้เหมาะกับคุณหรือไม่

หากคุณเพิ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือต้องการเปลี่ยนสายงานโดยที่มีวุฒิระดับปริญญาตรีและประสบการณ์ทำงานที่จำกัดหรือไม่มีเลย โปรแกรมนี้อาจเหมาะกับคุณ ทั้งนี้ หลักสูตรระดับปริญญาตรีของคุณ หรือคุณวุฒิที่เทียบเท่าด้านการบริการหรือธุรกิจ

คุณจะได้เรียนรู้อะไรบ้างจากหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาการโรงแรม ความเป็นผู้ประกอบการ และนวัตกรรม

ภาคการศึกษาที่1

หลักสูตรพื้นฐานด้านการบริการ (หลักสูตรตัวเลือกเสริมก่อนเปิดเรียน)

บูทแคมป์ออนไลน์

การดำเนินงานธุรกิจบริการ การพลิกผันทางธุรกิจ และการบริหารทักษะความสามารถ
∙หลักการพื้นฐานและความซับซ้อนของอุตสาหกรรม
∙ แนวโน้ม โมเดลแบบพลิกผัน และแนวคิดแบบผู้ประกอบการ
∙การดำเนินงานธุรกิจบริการ
∙ การบริหารด้านอาหารและเครื่องดื่มและการส่งมอบคุณค่า
∙ ความเป็นผู้นำ การสร้างทีม และการบริหารจัดการความแตกต่างทางวัฒนธรรม

นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ: จากแนวคิดสู่โมเดลทางธุรกิจ
∙ การโรงแรม ความเป็นผู้ประกอบการ และนวัตกรรม
∙ กระบวนการคิดในการออกแบบและการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพ
∙การเลือกโมเดลทางธุรกิจ
∙การบริหารจัดการพันธมิตรและระบบนิเวศ
∙ ธรรมาภิบาลเชิงกลยุทธ์และกลยุทธ์การปฏิบัติตามข้อบังคับ
∙การปกป้องแบรนด์และธุรกิจของคุณ

ทัศนศึกษาที่เบอร์ลิน

ภาคการศึกษาที่2

การขยายธุรกิจของคุณ: การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้และกลยุทธ์แบบ Go-to-market
∙การตลาดและ大数据ในธุรกิจบริการ
∙การขายและการต่อรองสัญญา
∙ การบริหารจัดการรายได้และกลยุทธ์การแจกจ่ายทางดิจิทัล
∙ เทคโนโลยีดิจิทัลและการบริหารจัดการ Big Data
∙การตลาดดิจิทัลและ增长黑客攻击

วัฏจักรทางการเงินและการหาเงินสนับสนุน
∙กลยุทธ์การหาเงินทุนและเงินสนับสนุน
∙การควบรวมกิจการและปรับโครงสร้าง
∙ธุรกิจครอบครัวและ
∙ธุรกิจขนาดเล็ก
∙ การพัฒนาอย่างยั่งยืนและความเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม

งาน创新博览会

ทัศนศึกษาที่ซิลิคอนวัลเลย์และนาปาวัลเลย์

ภาคการศึกษาที่3

  • การฝึกงาน6เดือน
  • โครงงาน顶峰

“สร้างสรรค์อนาคตของธุรกิจบริการ”

504 Gateway Time-out

มารี - ฟรองซ์เดอร์เดเรียน
วิทยากรอาวุโสและผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริการ ความเป็นผู้ประกอบการ และนวัตกรรม

ก้าวสู่ขั้นต่อไป

หากคุณมีคำถาม โปรดกรอกแบบฟอร์มติดต่อด้านล่างนี้ และแจ้งรายละเอียดของคำถาม และทีมงานของเราจะตอบกลับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้