主页 » ปริญญาบัณฑิตสาขาธุรกิจการบริการระหว่างประเทศ

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาธุรกิจการบริการระหว่างประเทศ

ติดปีกให้กับอนาคตทางอาชีพระดับโลกของคุณกับหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาธุรกิจการบริการของเรา

หากคุณไม่มีพื้นฐานด้านทักษะการบริหารจัดการโรงแรมมาก่อน คุณสามารถลงเรียนหลักสูตรพื้นฐานด้านการบริการเป็นเวลาสี่สัปดาห์* ที่วิทยาเขต Glion ในสวิตเซอร์แลนด์

*อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจาก NECHE (New England Commission of Higher Education)


nginx

เปิดรับสมัครครั้งต่อไป:กุมภาพันธ์2019

ข้อกำหนดการรับสมัคร
ดูข้อมูลเพิ่มเติม» 

คุณจะได้รับอะไรบ้างจากหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริการ

การฝึกอบรมด้านการบริการในโรงแรมระดับห้าดาว

ทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจ

ประสบการณ์ในชีวิตจริง

สำหรับในบางโครงการ คุณจะได้มีโอกาสทำการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล เตรียมการนำเสนอ และรับฟังความคิดเห็นจากคณะอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในแวดวงธุรกิจ

นอกจากนี้ยังจะได้นำความรู้ไปทดลองใช้งานจริงกับธุรกิจการบริการระดับโลกในระหว่างการไปทัศนศึกษาอีกด้วย

การบริหารโครงการและรายวิชาเฉพาะ

สำหรับโครงงาน顶峰 คุณจะได้พัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การวิจัย และการเขียนของคุณ ​เพื่อสร้างผลงานระดับมืออาชีพคุณภาพสูงและพร้อมดำเนินโครงการที่คุณสามารถกล่าวถึงได้อย่างภาคภูมิใจในประวัติการทำงานของคุณ

ข้อมูลควรทราบ: ปริญญามหาบัณฑิต สาขาธุรกิจการบริการระหว่างประเทศ

2ภาคการศึกษา
1ภาคการฝึกงาน
เปิดรับสมัครในเดือนกุมภาพันธ์และกันยายน
大发体育校园 - 瑞士

หลักสูตรระดับปริญญาโทนี้เหมาะกับคุณหรือไม่

504 Gateway Time-out


คุณจะได้เรียนรู้อะไรบ้างจากหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาการโรงแรม ความเป็นผู้ประกอบการ และนวัตกรรม

ภาคการศึกษาที่1

 • หลักสูตรพื้นฐานด้านการบริการ (หลักสูตรเสริม)
 • การบริหารจัดการการบริการและการดำเนินงานธุรกิจลักชัวรี การบริการระหว่างประเทศและการตลาดการบริการ
 • การบัญชีบริหารและการวิเคราะห์การเงิน
 • กลยุทธ์การบริหารจัดการรายได้และการแจกจ่ายทางดิจิทัล
 • ความเป็นผู้นำและการบริหารจัดการความแตกต่างทางวัฒนธรรม
 • ทัศนศึกษาทางธุรกิจในเมืองในยุโรป 

ภาคการศึกษาที่2

 • กลยุทธ์ทางธุรกิจสำหรับการบริการและนวัตกรรม
 • การบริหารจัดการทักษะความสามารถระหว่างประเทศ
 • การเงินองค์กรในธุรกิจการบริการ
 • วิธีการค้นคว้าวิจัยทางธุรกิจ
 • โครงงาน顶峰

รายวิชาเฉพาะ***

 • การบริหารจัดการแบรนด์ลักชัวรีในธุรกิจการบริการ
 • การพัฒนาโรงแรมระดับโลกและการเงิน

* หลักสูตรสำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนในเดือนกันยายน 2019 เป็นต้นไปเท่านั้น แทนที่รายวิชาเฉพาะ

**นักศึกษาที่เข้าเรียนตั้งแต่กุมภาพันธ์สามารถเลือกรายวิชาเฉพาะได้

รายวิชาเฉพาะ

504 Gateway Time-out

การบริหารจัดการแบรนด์ลักชัวรีในธุรกิจการบริการ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม»

การพัฒนาโรงแรมระดับโลกและการเงิน

หลักสูตรของเราจะช่วยให้คุณได้สั่งสมทักษะซึ่งจะเตรียมความพร้อมให้กับการทำงานในอุตสาหกรรมการบริการซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และจำเป็นต้องสร้างผู้จัดการยุคใหม่เพื่อตอบโจทย์นี้โดยเฉพาะ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม»

ก้าวสู่ขั้นต่อไป

หากคุณมีคำถาม โปรดกรอกแบบฟอร์มติดต่อด้านล่างนี้ และแจ้งรายละเอียดของคำถาม และทีมงานของเราจะตอบกลับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้