Home » แคมปัส London

คณะธุรกิจการบริการในกรุงลอนดอน (Glion London Campus)

เรียนที่วิทยาลัยการจัดการธุรกิจบริการที่ดีที่สุดของโลก

500 Internal Server Error

คุณภาพโรงเรียนการโรงแรมแบบสวิส


nginx

 • 89% ของนักศึกษาที่ Glion มีงานทำหรือได้รับการเสนองานจากหลายแห่งหลังจากที่จบการศึกษา
 • 60+ บริษัทมาเยี่ยมชมที่แคมปัสทุกปี
 • 4.7 ข้อเสนอรับฝึกงานของนักศึกษาต่อคน

สิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร (อังกฤษ)


500 Internal Server Error

 • นักศึกษา 10,000 คน
 • 140 สัญชาติในมหาวิทยาลัย Roehampton
 • 60 สโมสรนักศึกษาและองค์กร

ชีวิตนักศึกษาในลอนดอน

 • 100+ โรงแรมห้าดาว
 • 72 ร้านอาหารระดับมิชลิน
 • 200+ โชว์การแสดงทุกคืน

ข้อมูลน่ารู้และสิ่งอำนวยความสะดวก

 • ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2013
 • 150 นักศึกษาของ Glion
 • 6 ห้องเรียน
 • ร้านกาแฟและห้องส่วนกลาง
 • UoR มีนักศึกษา 10,000 คน จาก 140 สัญชาติ

รักษาสุขภาพให้แข็งแรง

 • ทีมฟุตบอลของ Glion ที่ลอนดอน
 • ทีมกีฬา (ที่ไม่ใช่สำหรับการแข่งขัน)
 • วิ่ง
 • หากคุณมีคำถาม

  ติดต่อเรา