Home » ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (BBA) สาขาการจัดการธุรกิจบริการ

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (BBA) สาขาการจัดการธุรกิจบริการ

ปริญญาการจัดการโรงแรมและธุรกิจบริการเพื่ออาชีพในระดับโลก

ข้อมูลน่ารู้

3.5 ปี
หกเดือน 2 ครั้ง
สวิตเซอร์แลนด์ (เมือง Glion และ Bulle) และลอนดอน สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)

ที่ตั้ง

คุณสามารถ:

  • เรียนในสวิตเซอร์แลนด์ที่แคมปัส Glion และ Bulle
  • เรียนในลอนดอน (ภาคการศึกษาแรกเท่านั้นที่เรียนในสวิตเซอร์แลนด์)
  • ใช้เวลาหนึ่งภาคการศึกษาเรียนในเมืองมาร์เบลลา ประเทศสเปน หรือเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

504 Gateway Time-out


ซึ่งคุณสามารถลงเรียนก่อนที่จะเริ่มหลักสูตรที่ได้เลือกไว้

คุณจะได้เรียนอะไรในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาธุรกิจการบริการ

ปี 1

ปี 2

504 Gateway Time-out

ปี 3


nginx

ภาคการศึกษาสุดท้าย ความเชี่ยวชาญ:

การจัดการแบรนด์หรูหราในธุรกิจการบริการ
การจัดการแบรนด์หรูหราในธุรกิจการบริการ
การจัดการอีเว้นท์ระดับนานาชาติ

หากคุณมีคำถาม

ติดต่อเรา